Кошумча аксессуарлар

  • Optional Accessories

    Кошумча аксессуарлар

    Кургак күкүрттөн тазалоо жөнөкөй, натыйжалуу жана салыштырмалуу арзан күкүрттөн тазалоо ыкмасы. Адатта, биогазды аз көлөмдөгү биогаз менен күкүрттөн арылтуу жана күкүрттүү суутектин концентрациясы төмөндөйт. Биогаз газынан суутек күкүртүн (H2S) кургак тазалоочу жабдуунун негизги принциби О2 H2Sти күкүрт же күкүрт кычкылдарына чейин кычкылдандырып, аны кургак кычкылдантуу деп да атаса болот. Кургак технологиялык жабдуунун курамы толтургучту идишке куюп, толтуруучу катмарга активдештирилген көмүртек, темир кычкылы ж.б.